ΠληροφοριακA ΣυστHματα ΥποστHριξης ΑποφAσεων με ΠολλαπλA ΚριτHρια

Καβάλα, 11-13 Οκτωβρίου 2012

12ο Ειδικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών

9η Συνάντηση Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων

Σκοπός

Η 9η Συνάντηση Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων αποτελεί τη συνέχεια των αντίστοιχων συναντήσεων των προηγούμενων ετών. Η επιτυχία των συναντήσεων αυτών αποτελεί σαφή ένδειξη της έντονης ερευνητικής δραστηριότητας που έχει αναπτυχθεί από τους Έλληνες ερευνητές στο χώρο της πολυκριτήριας ανάλυσης.

Στόχος της 9ης Συνάντησης είναι η παρουσίαση των νέων ερευνητικών αποτελεσμάτων στο χώρο αυτό από Έλληνες ερευνητές. Η συνάντηση θα δώσει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να:

 1. Παρουσιάσουν την εργασία τους σε ένα ήρεμο και υποστηρικτικό περιβάλλον

 2. Δεχτούν σκέψεις και προτάσεις για βελτίωση της δουλειάς τους από ειδικούς στο χώρο

 3. Ενημερωθούν για τις πλέον σύγχρονες τάσεις και μεθοδολογικές εξελίξεις στο πεδίο της Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων

 4. Συζητήσουν θέματα που αφορούν σε πρακτικές εφαρμογές σε επιχειρήσεις και οργανισμούς

Πρακτικά Συνεδρίου

 1. Bullet 9thMCDA-proceedings_vISBN.pdf: Τα πρακτικά του συνεδρίου που μπορείτε να “κατεβάσετε” στον υπολογιστή σας!

Ιστορικό

 1. Στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης της επιστημονικής έρευνας και διάδοσης της γνώσης σε Πανελλαδικό επίπεδο, η Ελληνική Εταιρία Επιχειρησιακών Ερευνών (ΕΕΕΕ) θεσμοθέτησε την δημιουργία Ομάδων Εργασίας (Ο.Ε.), οι οποίες απαρτίζονται από επιχειρησιακούς ερευνητές του ιδίου ή συγγενών γνωστικών αντικειμένων. Μεταξύ των στόχων μιας Ο.Ε. περιλαμβάνονται: η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών της Ο.Ε., η αποτελεσματική διακίνηση ιδεών, η διοργάνωση εκδηλώσεων, κοινές δημοσιεύσεις και κάθε ανάληψη πρωτοβουλίας που αποβλέπει στην προώθηση της επιστημονικής περιοχής που η Ο.Ε. πραγματεύεται.
  H Ομάδα Εργασίας «ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ» ασχολείται με την προώθηση της έρευνας στην επιστημονική περιοχή της υποστήριξης και λήψης αποφάσεων με πολλαπλά κριτήρια.


 2. BulletΣυντονιστής: Καθηγητής Γιάννης Σίσκος (ysiskos@unipi.gr; yannsiskos@gmail.com)

 1. Έχουν πραγματοποιηθεί έως τώρα οι ακόλουθες συναντήσεις:

 2. Bullet    1η Συνάντηση: Χανιά 30-31 Οκτωβρίου 2003

 3. (Προεδρείο: Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης)

 4. Bullet    2η Συνάντηση: Χανιά 21-22 Οκτωβρίου 2004

 5. (Προεδρείο: Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης)

 6. Bullet    3η Συνάντηση: Χανιά 29-30 Σεπτεμβρίου 2005

 7. (Προεδρείο: Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης)

 8. Bullet    4η Συνάντηση: Λάρισα 27-28 Σεπτεμβρίου 2006

 9. (Προεδρείο: Νικόλαος Ματσατσίνης, Γιώργος Σαμαράς, Παντελής Υψηλάντης)

 10. Bullet 5η Συνάντηση: Χανιά 27-28 Σεπτεμβρίου 2007

 11. (Προεδρείο: Ευάγγελος Γρηγορούδης, Μιχάλης Δούμπος)  1. Bullet6η Συνάντηση: Χανιά 30 Σεπτεμβρίου 2008

 2. (Προεδρείο: Ευάγγελος Γρηγορούδης, Νικόλαος Ματσατσίνης)

 3. Bullet    7η Συνάντηση: Ορεστιάδα 30 Οκτωβρίου – 01 Νοεμβρίου 2010

 4. (Προεδρείο: Γαρύφαλλος Αραμπατζής)

 5. Bullet8η Συνάντηση: Ερέτρια 8 -10 Δεκεμβρίου 2011

 6. (Προεδρείο: Γιάννης Ψαρράς)

Οι εργασίες που θα γίνουν αποδεκτές μετά από κρίση, θα δημοσιευτούν σε τόμο με ISBN.

Επιλεγμένες εργασίες που θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο θα δημοσιευθούν στα παρακάτω διεθνή επιστημονικά περιοδικά:

 1. Bullet International Journal of Data Analysis Techniques and Strategies

 2. Bullet International Journal of Information and Decision Sciences

 3. BulletSPOUDAI: Journal of Economics and Business

 4. Bullet International Journal of Economic Sciences and Applied Research