Αρχική --> Ανακοινώσεις
Latest
Οι ανακοινώσεις του τμήματος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ι (09/2017)
Σάββατο, 30 Σεπτέμβριος 2017 16:46

Το εργαστήριο του μαθήματος Πληροφορική Ι και οι Ασκήσεις Πράξεις του μαθήματος Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι διεξάγονται κάθε Τρίτη. Μετά την δήλωση τους στο ηλεκτρονικό σύστημα της Γραμματείας, οι σπουδαστές εντάσσονται σε ομάδες αυτόματα ως εξής:
Ε1 (Α1) Σπουδαστές των οποίων το επίθετο ξεκινάει από τα γράμματα Α-Ι
Ε2 (Α2) Σπουδαστές των οποίων το επίθετο ξεκινάει από τα γράμματα Κ-Μ
Ε3 (Α3) Σπουδαστές των οποίων το επίθετο ξεκινάει από τα γράμματα Ν-Ρ
Ε4 (Α4) Σπουδαστές των οποίων το επίθετο ξεκινάει από τα γράμματα Σ-Ω

Οι καθηγητές των μαθημάτων

 

 
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικού λογαριασμού φοιτητών ΤΕΙ ΑΜΘ
Δευτέρα, 25 Σεπτέμβριος 2017 14:47

Αγαπητοί φοιτητές,

Σας ενημερώνουμε ότι το ΤΕΙ ΑΜΘ προσφέρει στους φοιτητές του και στα μέλη της ακαδημαϊκής του κοινότητας νέες σύγχρονες υπηρεσίες διαχείρισης δικτυακών λογαριασμών (Identity Management), σε συνεργασία με το Ελληνικό Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet.

 Για το λόγο αυτό θα πρέπει άμεσα να ενεργοποιήσετε τον ηλεκτρονικό λογαριασμό σας επισκεπτόμενοι το site https://uregister.teiemt.gr/ του ΤΕΙ ΑΜΘ, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία (username, password) που σας δόθηκαν από τη γραμματεία του  μήματος και στη συνέχεια να επιλέξετε νέο κωδικό πρόσβασης, διατηρώντας το υφιστάμενο username σας.

Με τα νέα αυτά στοιχεία θα έχετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές ακαδημαϊκές υπηρεσίες του ΤΕΙ ΑΜΘ, όπως Ηλεκτρονική Γραμματεία, δήλωση Συγγραμμάτων (Εύδοξος), Ακαδημαϊκή Ταυτότητα, eclass, wifi κ.α., από τις 2 Οκτωβρίου 2017 και μεταγενέστερα.

Μέχρι τότε η πρόσβασή σας στις υπηρεσίες αυτές παρέχεται με τα στοιχεία που διατηρείτε σήμερα. Παρακαλούμε για την έγκαιρη ενεργοποίηση του ηλεκτρονικού σας λογαριασμού μέσω της υπηρεσίας URegister (https://uregister.teiemt.gr/)

Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα μέσω της υπηρεσίας https://mypassword.teiemt.gr/ να αλλάξετε ή να ανακτήσετε τον κωδικό σας σε περίπτωση που τον ξεχάσετε, αφού πρώτα στην καρτέλα "καταχώρηση στοιχείων" της υπηρεσίας mypassword εισάγετε το προσωπικό κινητό σας τηλέφωνο και εξωτερική διεύθυνση email (μη ιδρυματική).

 Παρακαλούμε επισκεφτείτε το site https://mypassword.teiemt.gr/ του ΤΕΙ ΑΜΘ, ώστε να διασφαλίσετε ότι υπάρχουν τα επιθυμητά στοιχεία ανάκτησης της πρόσβασής σας σε ιδρυματικές και ακαδημαϊκές υπηρεσίες.
Επισημαίνεται ότι ο κωδικός πρόσβασης (password) στην υπηρεσία email του ΤΕΙ ΑΜΘ, παραμένει ως έχει και η διαχείριση του γίνεται ανεξάρτητα από τον κωδικό πρόσβασης στις υπόλοιπες ιδρυματικές και ακαδημαϊκές υπηρεσίες.


Πρωτοετείς φοιτητές (ακαδ. έτος 2017-2018)
Οι πρωτοετείς φοιτητές θα ενεργοποιήσουν τον ηλεκτρονικό λογαριασμό τους με τη χρήση του κινητού τηλέφωνου ή του email που έχουν δηλώσει στη γραμματεία. Για το λόγο αυτό πρέπει προηγουμένως να αποτανθούν στη γραμματεία του τμήματος προκειμένου να λάβουν ατομικό δελτίο ενεργοποίησης λογαριασμού.

Σε περίπτωση που κατά την διαδικασία ενεργοποίησης λογαριασμού λάβετε μήνυμα
λάθους παρακαλούμε απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Τμήματος.

 
Πίνακες κατάταξης εκτάκτων 2017
Δευτέρα, 25 Σεπτέμβριος 2017 11:57

Σας ενημερώνουμε ότι οι πίνακες αξιολόγησης εκτάκτων 2017 για το Τμήμα Λογιστικής & Χρημ/κης είναι διαθέσιμοι στη Γραμματεία του Τμήματος προς ενημέρωση. 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 2017
Δευτέρα, 25 Σεπτέμβριος 2017 11:52

Οι επιτυχόντες των Πανελλαδικών εξετάσεων που ολοκλήρωσαν την προεγγραφή τους μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υ.Π.Π.Ε.Θ. πρέπει να πραγματοποιήσουν τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας στις γραμματείες των τμημάτων τους, καταθέτοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά από Δευτέρα 25-09-2017 έως Παρασκευή 06-10-2017 και στις ώρες από 09:00π.μ. έως και τις 14:00μ.μ.

Τα δικαιολογητικά είναι:

 1. Αίτηση εγγραφής (εκτύπωση από το site του Υπουργείου Παιδείας)
 2. Φωτοτυπία ταυτότητας (ΑΔΤ)/ Διαβατηρίου
 3. Μόνο για αγόρια, πιστοποιητικό γέννησης όπου να φαίνεται ο αριθμός μητρώου αρρένων (χρειάζεται για την αναβολή στράτευσης)
 4. Μία (1) φωτογραφία ταυτότητας
 5. Διεύθυνση μόνιμης κατοικίας (λογαριασμός ΔΕΗ ή νερού)

Όσοι φοιτητές διαγράφηκαν από άλλα Πανεπιστήμια ή ΤΕΙ προκειμένου να κάνουν την ηλεκτρονική εγγραφή και δεν το δήλωσαν κατά την εγγραφή (ταυτόχρονα) θα προσκομίσουν βεβαίωση διαγραφής από το Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ το οποίο ήταν προηγουμένως εγγεγραμμένοι.

Τα δικαιολογητικά μπορούν οι φοιτητές να τα καταθέσουν οι ίδιοι ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, ή να τα  στείλουν με courier στη διεύθυνση:

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Τ.Κ. 65404 ΚΑΒΑΛΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2510-462187, 185

 

Για λόγους εξαιρετικής ανάγκης, όπως παρατεταμένη θεομηνία, σοβαρή ασθένεια, στράτευση ή απουσία στο εξωτερικό, ή για περίπτωση επιτυχόντα που δεν ολοκλήρωσε εμπρόθεσμα και πλήρως τη διαδικασία της ηλεκτρονικής εγγραφής, είναι δυνατή η εγγραφή, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου, στην οποία εκτίθενται οι λόγοι της καθυστέρησης. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, τόσο η σχετική αίτηση (εδώ), όσο και τα δικαιολογητικά κατατίθενται από τον επιτυχόντα απευθείας στη Γραμματεία του Τμήματος χωρίς τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και με υποχρέωση φυσικής παρουσίας στη Γραμματεία του Τμήματος σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας εγγραφής, δηλαδή έως και τις 16.10.2017.

Η εγγραφή ολοκληρώνεται ή μη με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Τμήματος. Επιτυχών που δεν εγγράφηκε ούτε με τη διαδικασία αυτής της παραγράφου, χάνει το δικαίωμα εγγραφής για το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος, καθώς και για τα επόμενα έτη για το συγκεκριμένο Τμήμα Επιτυχίας του.

 

Τα δικαιολογητικά για τους μη εγγεγραμμένους ηλεκτρονικά είναι:
 •        Απολυτήριο τίτλο Λυκείου σε φωτοτυπία.
 •       Μία (1) φωτογραφία.
 •       Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας,
 •       ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΣΗΣ για τα αγόρια με νέο τύπο Α.Τ..
 •       Αντίγραφο Βεβαίωσης Πρόσβασης.
 •       Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν είναι ταυτόχρονα γραμμένοι σε άλλο τμήμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του εσωτερικού.
 •       Βεβαίωση ΑΜΚΑ

           

Οι αιτήσεις για Βεβαιώσεις Σπουδών ή άλλου Πιστοποιητικού θα ζητούνται και θα αποστέλλονται μέσω ΚΕΠ, προκειμένου να διεκπεραιωθούν ταχύτερα. Ειδάλλως, οι αιτήσεις γίνονται αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του Τμήματος στις αντίστοιχες ώρες λειτουργίας της.

Ο Προσωπικός Κωδικός κάθε φοιτητή θα σταλεί στο e-mailτης εγγραφής του φοιτητή, στις περιπτώσεις που τα δικαιολογητικά θα σταλούν και δε θα κατατεθούν αυτοπροσώπως.

Με τον παραπάνω κωδικό οι φοιτητές

Α) θα έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία της Ηλεκτρονικής Γραμματείας όπου θα δηλώνουν, κατά τις ημερομηνίες που ανακοινώνονται από το Τμήμα, τα μαθήματα που επιθυμούν να παρακολουθούν κάθε εξάμηνο.
Β) θα δηλώνουν τα συγγράμματα που επιθυμούν κάθε εξάμηνο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eudoxus.gr
Γ) θα κάνουν αίτηση για έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας/πάσο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://submit-academicid.minedu.gov.gr
Δ) θα μπορούν να ενημερώνονται για τη σπουδαστική τους κατάσταση και τη βαθμολογία τους και να κάνουν αίτηση για πιστοποιητικά σπουδών.

Επίσης έχει πρόσβαση στις παρακάτω διευθύνσεις:

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ECLASS): H πρόσβαση είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://eclass.teiemt.gr
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (EMAIL): Η ηλεκτρονική σας διεύθυνση είναι της μορφής CLOAKING . H πρόσβαση είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση http://webmail.teiemt.gr
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (WIFI): Οδηγίες για τη χρήση της υπηρεσίας δίνονται στη διεύθυνση http://noc.teikav.edu.gr/wifi/teikav_wifi.pdf ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (VPN): Οδηγίες για τη χρήση της υπηρεσίας δίνονται στη διεύθυνση http://noc.teikav.edu.gr/vpn.html

Τα μαθήματα για τους πρωτοετείς ξεκινούν Δευτέρα 02-10-2017 στις 10:00 π.μ. Η ενημέρωση θα γίνει στην αίθουσα 1 (στο χώρο του κυλικείου). Το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος στο μενού Προγράμματα.

ΚΑΛΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΣΑΣ ΖΩΗ!

Από τη Γραμματεία του Τμήματος
Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

 
Διευκρινήσεις εφαρμογής νέου προγράμματος σπουδών 2017-18
Κυριακή, 17 Σεπτέμβριος 2017 18:45

Επισημαίνεται ότι

α) το νέο Πρόγραμμα Σπουδών ισχύει  από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017–2018,

β) το περιεχόμενο μαθημάτων του νέου Προγράμματος Σπουδών θα ισχύσει για όλους τους Φοιτητές  και

γ) θα περιλαμβάνει συνολικά 39 μαθήματα (35 υποχρεωτικά μαθήματα και 4 κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα), όπως και το προηγούμενο πρόγραμμα.

 

Μεταβατικές διατάξεις-Διευκρινήσεις εφαρμογής νέου προγράμματος σπουδών

 • Όσοι σπουδαστές ήδη έχουν δηλώσει και παρακολουθήσει, μαθήματα που στο παλιό Πρόγραμμα Σπουδών, εμπεριείχαν ώρες Ασκήσεις Πράξης και στο νέο έχουν μετατραπεί σε Εργαστήριο, δεν είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν το εργαστήριο, αλλά να προσέλθουν μόνο στην τελική αξιολόγηση του εργαστηρίου. Ο υπεύθυνος καθηγητής του μαθήματος θα μπορεί να δώσει εργασίες, για ιδιαίτερες περιπτώσεις κωλύμματος προσέλευσης του φοιτητή.
 • Για πάρει πτυχίο ο/η σπουδαστής/τρια θα πρέπει να περάσει συνολικά 35 υποχρεωτικά (Υ) μαθήματα και 4 κατ’ επιλογή υποχρεωτικά (Ε.Υ.) μαθήματα. Δηλαδή, εφόσον ο/η σπουδαστής/τρια έχει επιτύχει σε κάποιο μάθημα το οποίο δεν υπάρχει στο νέο πρόγραμμα ή έχει ενσωματωθεί σε άλλο μάθημα, τότε αυτό το μάθημα κατοχυρώνεται στην αντίστοιχη κατηγορία (ΓΥ/Ε.Υ/Ε/ΔΟΝΑ.).
 • Όσοι φοιτητές έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο μάθημα «ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΕΣ/ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ» ή στο μάθημα «ΘΕΣΜΟΙ & ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.» ως Επιλογής Υποχρεωτικό ή Υποχρεωτικό αντίστοιχα, σε περίπτωση που δε συμπληρώνουν τα 35 Υποχρεωτικά μαθήματα για τη λήψη πτυχίου, μπορούν να επιλέξουν ποιο από τα δύο θέλουν να κρατήσουν.
 • Το μάθημα «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» θα μπορεί να δηλωθεί μόνο από τους φοιτητές που βρίσκονται χρονολογικά στο ΣΤ’ εξάμηνο και άνω.
 • Για κάθε άλλη περίπτωση που θα προκύψει κατά την εφαρμογή του Νέου Προγράμματος Σπουδών και δεν προβλέπεται στα παραπάνω, θα αποφασίζει σχετικά το Συμβούλιο του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου φοιτητή/τριας και έπειτα από σχετική εισήγηση του υπεύθυνου του μαθήματος.
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 2 από 66