Αρχική --> Μετεγγραφές
Μετεγγραφές

 

 

Οι μετεγγραφές φοιτητών Πανεπιστημίων και σπουδαστών Τ.Ε.Ι. του εσωτερικού επιτρέπονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.3282/2004 (Α' 208) όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 3404/2005 (Α' 260), του άρθρου 16 του ν.3443/2006 (Α' 41), του άρθρου 12 του ν. 3577/2007 (Α' 130) και τις αριθμ. Φ.5/122975/Β3/2004 (ΒΊ687) και Φ.5/127421/Β3/04 (Β' 1702) υπουργικές αποφάσεις.

 

Για τις νέες διατάξεις πατείστε εδώ.

Για αναλυτικές πληροφορίες πατήστε εδώ.

Για την αίτηση μετεγγραφής (Ε7.3) πατήστε εδώ

Για την υπεύθυνη δήλωση 1599-1986 για το Ε7.3 πατήστε εδώ