Αρχική --> Μαθήματα για ΠΕ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Παρασκευή, 02 Αύγουστος 2019 13:58

 

Μάθημα

Εξάμηνο

Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική

1

Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων

2

Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί και Αγορές

3

Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙΙ

3

Τραπεζική Διοικητική

4

Εκπαιδευτική Τεχνολογία στην Λογιστική & Χρηματοοικονομική

7

Πολυεθνικές Επιχειρήσεις - ΑΞΕ

7

Στοιχεία Λογιστικού και Φορολογικού Δικαίου

7

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΙΙ

8

 

Θα πρέπει ο αιτών πανεπιστημιακή εκπαίδευση να επιτύχει στα εννιά (9) προαναφερθέντα.