Αρχική --> Ανακοινώσεις --> ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πέμπτη, 09 Μάιος 2019 13:05
Ανακοινώνεται ότι με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και λόγω της έκδοσης του ΦΕΚ
για την Πανεπιστημιοποίηση, ανοίγει το σύστημα για δηλώσεις μαθημάτων για το διάστημα
από 09/05-10/05/2019 για όσους φοιτητές αμέλησαν να κάνουν υποβολή των μαθημάτων.
Νέα παράταση δε θα δοθεί και καμία αίτηση δε θα γίνει δεκτή!