Αρχική --> Περιγράμματα Μαθημάτων Παλαιού Προγράμματος Σπουδών (ΤΕΙ)
Περίγραμμα μαθημάτων τρέχοντος προγράμματος σπουδών
Δευτέρα, 15 Απρίλιος 2019 21:14

1ο Εξάμηνο

2ο Εξάμηνο

3ο Εξάμηνο

4ο Εξάμηνο

5ο Εξάμηνο

6ο Εξάμηνο

7ο Εξάμηνο

 

 

ΛΙΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ


Εξάμηνο 1

Ένδειξη

Κωδικός

P

Μικροοικονομική

P

Αρχές Οργ. & Διοίκησης Επιχειρήσεων

P

Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι

P

Μαθηματικά για Οικονομολόγους

P

Στοιχεία Αστικού-Εμπορικού Δικαίου

P

ΠληροφορικήΙ

Εξάμηνο 2

Ένδειξη

Μάθημα

 

Μακροοικονομική

P

Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ

P

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα/Σχέδια

P

ΠληροφορικήΙI

P

Ποσοτικές Μέθοδοι στα Χρηματοοικονομικά

 

Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις

Εξάμηνο 3

Ένδειξη

Μάθημα

 

Ιδιωτική Οικονομική

P

Ηλεκτρονική Επιχειρησιακή Δράση

P

Φορολογική Λογιστική Ι

P

Λογιστική Εταιρειών

P

Στατιστική Επιχειρήσεων

P

Αγγλική Γλώσσα Ειδικότητας Ι

Εξάμηνο 4

Ένδειξη

Μάθημα

P

Τράπεζες – Χρηματοδοτήσεις

P

Φορολογική Λογιστική ΙΙ

P

Μάρκετινγκ

P

Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων

P

Λογιστική Κόστους Ι

P

Εργατικό - Ασφαλιστικό Δίκαιο

Εξάμηνο 5

Ένδειξη

Μάθημα

P

Προγραμματισμός Δράσης Επιχειρήσεων

P

Λογιστική Κόστους ΙΙ

P

Ανάλυση Χρημ. Καταστάσεων

 

Ελεγκτική

P

Κεφαλαιαγορές/Επενδύσεις

P

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Εξάμηνο 6

Ένδειξη

Μάθημα

P

Μηχανογραφημένη Λογιστική

P

Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας

P

Ενοποιημένες Χρημ. Καταστάσεις

P

Ειδικά Θέματα Δικαίου

P

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

 

Αποτίμηση Επιχειρήσεων

P

Εφαρμοσμένη Στατιστική

P

Λογιστική Δημοσίου Τομέα

 

Επιχειρηματικότητα

P

Διοικητική Λογιστική

Εξάμηνο 7

Ένδειξη

Μάθημα

P

Σεμινάριο Τελειοφοίτων

P

Οικονομοτεχνικές Μελέτες

P

Επιχειρηματικές Αποφάσεις και Λειτουργίες

 

Χρηματοικονομική Διοίκηση

 

Θεσμοί & Πολιτικές της Ε.Ε.

P

Αγγλική γλώσσα ειδικότητας ΙΙ

P

Εταιρική Διακυβέρνηση-Εσ. Έλεγχος

P

Σύγχρονα ζητήματα Λογιστικής

 

Κοιν. Οικονομία και Κοιν. Επιχειρηματικότητα