Αρχική --> Ανακοινώσεις --> ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ 2018-2019
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ 2018-2019
Πέμπτη, 11 Οκτώβριος 2018 17:04
  1. Με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που έχετε λάβει (είτε από τη Γραμματεία, είτε στο mail σας), θα έχετε πρόσβαση στην υπηρεσία Ηλεκτρονικής Γραμματείας, όπου ζητάτε Πιστοποιητικά Σπουδών, δηλώνετε μαθήματα και βλέπετε βαθμολογίες.
  2. Στην υπηρεσία ΕΥΔΟΞΟΣ δηλώνετε συγγράμματα σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, σύμφωνα με ανακοινώσεις.
  3. Για την πρόσβαση στο e-class θα ενημερωθείτε με ανακοίνωση, όταν ολοκληρωθεί η εγγραφή σας στην εφαρμογή.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

I.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: www.teiemt.gr/teikav   Υπηρεσίες     Ηλεκτρονική Γραμματεία.
II.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: www.eudoxus.gr
III.ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η πρόσβαση γίνεται στη διεύθυνση https://eclass.teiemt.gr
IV.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ (ΠΑΣΟ): https://submit-academicid.minedu.gov.gr

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή εξυπηρέτηση, η Γραμματεία λειτουργεί καθημερινά 11:00-13:00.

Δηλώσεις για Βεβαιώσεις Σπουδών γίνονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά και η παραλαβή τους από τον χώρο της Γραμματείας 2 μέρες μετά.

Τα στοιχεία επικοινωνίας με τη Γραμματεία είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση CLOAKING και CLOAKING και τα τηλέφωνα επικοινωνίας 2510-462186/187 και το FAX2510-462188.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος.