Αρχική --> Ανακοινώσεις --> ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ι
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ι
Κυριακή, 30 Σεπτέμβριος 2018 21:48

Τα εργαστήρια των μαθημάτων Πληροφορική Ι και Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι διεξάγονται κάθε Τρίτη. Μετά την δήλωση τους στο ηλεκτρονικό σύστημα της Γραμματείας, οι σπουδαστές εντάσσονται σε ομάδες αυτόματα ως εξής:

  • Ε1 Σπουδαστές των οποίων το επίθετο ξεκινάει από τα γράμματα Α-Γ
  • Ε2 Σπουδαστές των οποίων το επίθετο ξεκινάει από τα γράμματα Δ-ΚΟΤ
  • Ε3 Σπουδαστές των οποίων το επίθετο ξεκινάει από τα γράμματα ΚΟΥ-Μ
  • Ε4 Σπουδαστές των οποίων το επίθετο ξεκινάει από τα γράμματα Ν-Ρ
  • Ε5 Σπουδαστές των οποίων το επίθετο ξεκινάει από τα γράμματα Σ-Ω

Η τελευταία ομάδα Ε6 λειτουργεί ως ομάδα αναπλήρωσης για σπουδαστές που δεν μπόρεσαν να παρακολουθήσουν την ομάδα στην οποία ανήκουν με βάση το επίθετο τους π.χ. εργαζόμενοι σπουδαστές.

 

Οι καθηγητές των μαθημάτων