Αρχική --> Ανακοινώσεις --> ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Δευτέρα, 24 Σεπτέμβριος 2018 09:02

Το εργαστήριο του μαθήματος Ηλεκτρονική Επιχειρησιακή Δράση (πρώην Μηχανοργάνωση Επιχειρήσεων) διεξάγεται κάθε Πέμπτη στην αίθουσα ΤΟΛ 2-2 ως εξής:

Ώρα

Ομάδα

Αίθουσα

11:00-12:00

Ε1

ΤΟΛ 2-2

12:00-13:00

Ε2

ΤΟΛ 2-2

13:00-14:00

Ε3

ΤΟΛ 2-2

14:00-15:00

Ε4

ΤΟΛ 2-2

15:00-16:00

Ε5

ΤΟΛ 2-2

16:00-17:00

Ε6

ΤΟΛ 2-2

17:00-18:00

Ε7

ΤΟΛ 2-2

 

Οι εγγραφές γίνονται ηλεκτρονικά, όχι μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του τμήματος αλλά από την ιστοσελίδα του Googledocs https://goo.gl/forms/z6cLi3Bb7mtwpKjz1.

 

 

Οι καθηγητές του μαθήματος