Αρχική --> Τεχνικό Προσωπικό
Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό

Το τεχνικό προσωπικό του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

 

Φέρελης Βασίλειος

Τηλ. Γραφείο : 2510 - 462215

       Οικία      : 2512 - 515909

       Κινητό    : 6932943091

e-mail : CLOAKING

Βάτκαλης Ιωάννης

Τηλ. 2510 - 462223

e-mail :
  Παναγιωτίδου Μάρθα

Τηλ. 2510 - 462179

e-mail : CLOAKING
  Ντουχανιάρη Ειρήνη

Τηλ. 2510 - 462197

e-mail : CLOAKING