Αρχική --> Ανακοινώσεις --> Νέες Θέσεις Πρακτικής 2018
Νέες Θέσεις Πρακτικής 2018
Τρίτη, 27 Μάρτιος 2018 09:06

Σας ενημερώνουμε ότι οι θέσεις πρακτικής πλέον θα εμφανίζονται συγκεντρωτικά στον σύνδεσμο "Θέσεις Πρακτικής" της ιστοσελίδας, ο οποίος βρίσκεται στο μενού "Γραμματειακή υποστήριξη" και αφού επιλέξετε "Πρακτική Άσκηση"