Αρχική --> Διοικητικό
Διοικητκό Προσωπικό

Το διοικητικό προσωπικό του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Γραμματειακή Υποστήριξη

Γρηγοριάδου Παναγιώτα
Προϊσταμένη της Γραμματείας

Τηλ. 2510 – 462 187

 e-mail:  CLOAKING

Γραμματειακή Υποστήριξη

Μαραγκού Φιλιώ

Τηλ. 2510 – 462 186

Γραμματειακή Υποστήριξη

Σουκάντου Διαμαντούλα

Τηλ. 2510 – 462 185