Αρχική --> Ανακοινώσεις --> ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ –ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ –ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Πέμπτη, 23 Φεβρουάριος 2017 19:54

Η ανανέωση εγγραφής - δηλώσεις μαθημάτων θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά από την Τετάρτη 01/03/2017 έως και Κυριακή 30/04/2017. Ενημερώνουμε ότι οι ώρες δηλώσεων μέχρι και το 7ο εξ/νο είναι έως και34 ώρες.  Οι φοιτητές που βρίσκονται στο 8ο εξάμηνο και άνω μπορούν να δηλώσουν  απεριόριστες ώρες μαθημάτων μονών & ζυγών εξ/νων προκειμένου να συμμετέχουν στην εαρινή εξεταστική περίοδο,  εφόσον τα έχουν δηλώσει έστω και μια φορά στο παρελθόν. Οι δηλώσεις μαθημάτων πραγματοποιούνται με τους ηλεκτρονικούς κωδικούς που έχει λάβει ο κάθε φοιτητής από τη Γραμματεία. Οι κωδικοί είναι ΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ και δε δίνονται σε άλλους.

   Σημειώνεται ότι επιπλέον παράταση δεν θα υπάρξει και διορθώσεις δεν θα γίνουν. Πρέπει να ελέγχετε την ορθότητα και οριστικοποίηση-αποστολή της δήλωσής σας.

   Επειδή έχουν παρατηρηθεί πολλά κρούσματα συμμετοχής στις εξετάσεις χωρίς να έχει προηγηθεί δήλωση μαθημάτων, εφιστούμε την προσοχή στους επί πτυχίω φοιτητές (από 8ο και άνω) να προβούν σε δήλωση των μαθημάτων που επιθυμούν να εξεταστούν. Ενημερώνουμε τους συγκεκριμένους φοιτητές ότι δε καταχωρούνται στο σύστημα βαθμολογίες, εφόσον δεν υπάρχει στην καρτέλα τους αντίστοιχη δήλωση. 

   Άρα, όποιος φοιτητής από το 8ο εξάμηνο και άνω έχει δώσει αδήλωτο μάθημα και στη Χειμερινή Εξεταστική του ακαδημαϊκού έτους 2016-17 και δεν μπορεί να δει τη βαθμολογία του, παρακαλείται να επικοινωνήσει με τη Γραμματεία.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος