Αρχική --> Ανακοινώσεις --> ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 2016
Σάββατο, 01 Οκτώβριος 2016 13:54

Το εργαστήριο του μαθήματος γίνεται κάθε Δευτέρα. Μετά την δήλωση τους στο ηλεκτρονικό σύστημα της Γραμματείας, οι σπουδαστές εντάσσονται σε ομάδες αυτόματα ως εξής:
Ε1 (11:00-12:55) Σπουδαστές των οποίων το επίθετο ξεκινάει από τα γράμματα Α-Ι
Ε2 (14:00-15:55) Σπουδαστές των οποίων το επίθετο ξεκινάει από τα γράμματα Κ-Λ
Ε3 (14:00-15:55) Σπουδαστές των οποίων το επίθετο ξεκινάει από τα γράμματα Μ-Π
Ε4 (16:00-17:55) Σπουδαστές των οποίων το επίθετο ξεκινάει από τα γράμματα Ρ-Ω

Οι καθηγητές των μαθημάτων