Αρχική --> Ανακοινώσεις --> ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (17-05-2016)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (17-05-2016)
Τρίτη, 17 Μάιος 2016 08:13

Για το προσεχές διάστημα και μέχρι το τέλος του εξαμήνου στα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, σε θεωρία και εργαστήριο, θα γίνουν τα εξής:

1. Θεωρία

Τα μαθήματα των 25/5 και 1/6, θα πραγματοποιηθούν κανονικά.

2. Εργαστήριο

Την Πέμπτη 19/5 και ώρα 12:15-14:00 θα πραγματοποιηθεί φροντιστηριακό μάθημα στα ΤΟΛ 2-1 και ΤΟΛ 2-2.

Την Τετάρτη 25/5 θα πραγματοποιηθεί η εξέταση του εργαστηρίου, σύμφωνα με το πρόγραμμα των ομάδων.

Την Τετάρτη 1/6 και ώρα 12:30-13:30 θα πραγματοποιηθεί επαναληπτική εξέταση εργαστηρίου για όσους δεν πέτυχαν ή απλά δεν ήρθαν στην εξέταση στις 25/5, ανεξάρτητα από αιτία.

Τα βιβλία για την εξέταση του εργαστηρίου είναι διαθέσιμα στο τμήμα διανομής βιβλίων και παρακαλούνται οι σπουδαστές να τα  παραλάβουν έγκαιρα.