Αρχική --> Ανακοινώσεις --> ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ (29/02/2016)
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ (29/02/2016)
Δευτέρα, 29 Φεβρουάριος 2016 10:44

 

Νέα ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των σχετικών Αιτήσεων-∆ηλώσεων των φοιτητών που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση μέσω του προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου ∆υναμικού, Εκπαίδευση και ∆ια βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ορίζεται η Παρασκευή 4 Μαρτίου 2016.

 

Υπενθυμίζουμε πως η ∆ήλωση του φοιτητή υποβάλλεται στο Γραφείο Πρακτικής ΕΠΑΝΑ∆Ε∆ΒΜ/ΕΣΠΑ. Τα σχετικά έντυπα τόσο του φοιτητή όσο και των επιχειρήσεων είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://work.teikav.edu.gr/

 

Στη διάθεσή σας, 

Ελένη Κουλουρά

2510462151