Αρχική --> Ανακοινώσεις --> ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2016
ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2016
Παρασκευή, 05 Φεβρουάριος 2016 10:41
Ανακοινώνονται τα προτεινόμενα θέματα των πτυχιακών εργασιών για το Εαρινό Εξάμηνο 2015-2016 (κατατεθημένα μέχρι και 31.01.2016). 

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές παρακαλούνται να έρθουν σε συνεννόηση με τον καθηγητή που επιθυμούν να αναλάβουν θέμα και στη συνέχεια να καταθέσουν στη Γραμματεία το υπογεγραμμένο από τον εισηγητή και το φοιτητή έντυπο ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ώστε να έχει ισχύ.