Αρχική --> Το Τμήμα
Το τμήμα
Το Tμήμα PDF 

 

 

Το Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΔΙ.ΠΑ.Ε. είναι από τα πρώτα που ιδρύθηκαν στο πρώην ΤΕΙ ΑΜΘ. Αρχικά εγκαταστάθηκε στο κτιριακό συγκρότημα του Αγίου Σίλα και στη αρχές της δεκαετίας του ’90 μεταφέρθηκε στο Campus του ΔΙ.ΠΑ.Ε. στον Άγιο Λουκά.

Ήταν το πολυπληθέστερο Τμήμα του ΤΕΙ καθώς σ’ αυτό φοιτούν ήδη περί τους 3.500 εγγεγραμμένοι φοιτητές, ενώ ο αριθμός των φοιτητών που συμμετέχουν ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία ανέρχεται σε περίπου 2.100.

Η πορεία και το έργο που υλοποιείται στο Τμήμα ανέδειξαν αυτό σε ένα από τα καλύτερα του ελλαδικού χώρου. Δεν είναι τυχαίο ότι το Τμήμα αποτελεί πρώτη επιλογή σημαντικού αριθμού υποψηφίων φοιτητών, ούτε και το γεγονός ότι, παρά την εφαρμογή της «βάσης 10» για την είσοδο φοιτητών στην ανώτατη εκπαίδευση, το Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής καλύπτει όλες τις θέσεις που του διατίθενται από το ΥΠΕΠΘ. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα ελκυστικά και υψηλών προδιαγραφών επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων μας, καθιστούν το Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής μια σημαντική και ανταγωνιστική εκπαιδευτική μονάδα στον ελλαδικό χώρο.