Προσφερόμενα Μαθήματα

Η Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Καβάλας, στα πλαίσια του Προγράμματος Erasmus, προσφέρει σειρά διαλέξεων στην αγγλική γλώσσα σε ποικίλλα γνωστικά αντικείμενα που απευθύνονται στους ξένους φοιτητές. Οι διαλέξεις και οι υπεύθυνοι διδάσκοντες αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω

 

Α/Α Τίτλος Μαθήματος Διδάσκων
1 Advanced Statistics Methods CLOAKING
2 Business Process Management CLOAKING
CLOAKING
3 Business Strategy CLOAKING
4 Company Law CLOAKING
5 Data Communication and Computer Networks CLOAKING
6 Databases and Data Mining CLOAKING
7 e-Business Δρ. Σάββας Παπαγιαννίδης
CLOAKING
8 e-Commerce and Web Design CLOAKING
CLOAKING
9 Final Project / Dissertation CLOAKING
CLOAKING
10 Financial Accounting I CLOAKING
CLOAKING
11 Financial Modelling CLOAKING
12 Human Resource Management CLOAKING
13 Innovation Management CLOAKING
CLOAKING
14 International Accounting CLOAKING
15 Introduction to Statistics CLOAKING
16 Management Information Systems CLOAKING
CLOAKING
17 Marketing CLOAKING
18 Research Methodology CLOAKING
CLOAKING
CLOAKING
19 Supply Chain Management CLOAKING
20 System Analysis and Software Engineering CLOAKING