Αρχική --> Ακαδημαϊκό --> Μόνιμο
Καλαμπούκα Καλλιόπη


Διεύθυνση:
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας,
Τμήμα Λογιστικής,
Άγιος Λουκάς, 65404, Καβάλα
Τηλ: 0030-2510-462201 

Fax: 0030-2510-226689

e-mail:pkalab@teikav.edu.gr

 

Βαθμίδα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

 

Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

Βασικός τίτλος Σπουδών:

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Νομική Σχολή (1989)

 

ΜεταπτυχιακόςΤίτλος:

Universite Catholique de Louvain, Louvain- La Neuve, ΒέλγιοnmnmmOUVAIN (1994).

Προστασία του περιβάλλοντος και προστασία του καταναλωτή

 

Διδακτορικό Δίπλωμα:

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Νομική Σχολή,

Τομέας Δικαίου των Επιχειρήσεων και του Εργατικού Δικαίου.

Θέμα : «Η ρήτρα της αμοιβαιότητας στη δεύτερη τραπεζική οδηγία 89/646/ΕΟΚ και οι επιπτώσεις της στον ελληνικό τραπεζικό χώρο» (1999).

 Διδασκόμενα Μαθήματα

 

Α. Στο προπτυχιακό του Τμήματος Λογιστικής:

«Αστικό και Εμπορικό Δίκαιο», «Εργατικό Δίκαιο»

Β. Στο προπτυχιακό του Τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών :

«ΕιδικάΘέματαΔικαίου».

 

ΕρευνητικάΕνδιαφέροντα

  • Ζητήματα εμπορικού δικαίου και κυρίως δικαίου των εταιριών και προστασίας του καταναλωτή.
  • Ζητήματα Ατομικού Εργατικού δικαίου.
  • Θέματα ιατρικής ευθύνης, νομικά προβλήματα από την εφαρμογή της βιοϊατρικής τεχνολογίας και θέματα προστασίας των ασθενών.

 

 

Κύριες Δημοσιεύσεις

1.     Συγγραφή τμήματος του βιβλίου των Στ. Περράκη - Μ. Χρυσομάλλη, "EUROGUIDE 1992-1994", οδηγός πληροφόρησης για κοινοτικά θέματα, εκδόσεως Γ.Δ. Information κα ΣΙΑ Ε.Ε., 1992. Συγκεκριμένα, συγγραφή των θεμάτων που αναφέρονται στην απελευθέρωση του χρηματοπιστωτικού χώρου, στην οικονομική και νομισματική ένωση, στην κοινοτική νομοθεσία για την παροχή υπηρεσιών από τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρίες. (1992).

2.     Μέλος της ελληνικής ομάδας συνεργατών του CENTREDEDROITDELACONSOMMATIONDEL' UNIVERSITECATHOLIQUEDELOUVAIN, για τη συλλογή και συγγραφή της υπάρχουσας ελληνικής βιβλιογραφίας σε θέματα προστασίας του καταναλωτή. (1993).

3.     Μέλος της ελληνικής ομάδας εργασίας για την εκπόνηση μελέτης για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Κοινότητας, με θέμα τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών. (1995).

4.     Μετάφραση για λογαριασμό του CENTREDEDROITDELACONSOMMATIONDELUNIVERSITECATHOLIQUEDELOUVAIN από την ελληνική στην αγγλική γλώσσα του Ν. 2251/94 περί «Προστασίας των Καταναλωτών». (1995).

5.     Μέλος της ελληνικής ομάδας εργασίας για την εκπόνηση μελέτης για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Κοινότητας, με θέμα το ισχύον ελληνικό δίκαιο και η ακολουθούμενη πρακτική σε νομικά ζητήματα των συμβάσεων υπεργολαβίας. Δημοσίευση σχετικού οδηγού από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (1995).

6.     Συγγραφή όρων του "ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΛΕΞΙΚΟΥ", Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα, 1998.

7.     Συγγραφή άρθρου με τίτλο : «Η προστασία του καταναλωτή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών» δημοσιευμένο στο νομικό περιοδικό «Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών», τ. 1/2000, σ.12-18.

8.     Δημοσίευση στη σειρά «Μελέτες Δικαίου των Επιχειρήσεων» του βιβλίου (διδακτορική διατριβή) με θέμα: «Η ρήτρα της αμοιβαιότητας στη δεύτερη τραπεζική οδηγία 89/646/ΕΟΚ και οι επιπτώσεις της στον ελληνικό τραπεζικό χώρο», εκδ. Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 2001.

9.     Συγγραφή άρθρου με τίτλο : «Εργασιακές σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων» δημοσιευμένο στο περιοδικό «Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων», Ιούλιος 2001, σ. 56-64.

10.  Συγγραφή άρθρου με τίτλο : «Παραγωγικότητα. Συνδυασμός χρηστής διοίκησης και αποδοτικής διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού στα πλαίσια του νόμου και των κανόνων του ανταγωνισμού» δημοσιευμένο στο περιοδικό «Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων», Ιανουάριος 2002, σ. 14-23.

11.  Συγγραφή άρθρου με τίτλο : «Η ευθύνη του αναδόχου από τη διάθεση κινητών αξιών στο επενδυτικό κοινό», δημοσιευμένο στο νομικό περιοδικό «Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών», τ.2/2002, σ. 147-156.

12.  Συγγραφή άρθρου με τίτλο : «Η σύμβαση υπεργολαβίας», δημοσιευμένο στο νομικό περιοδικό «Συνήγορος», τ. 30/2002, σ. 120-124.

13.  Συγγραφή άρθρου με τίτλο : «Η αρχή της ίσης μεταχείρισης στην παροχή διευκολύνσεων εκ μέρους του εργοδότη», δημοσιευμένο στο επιστημονικό περιοδικό «Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων», τ. 41/2006, σ. 42-52.

14.   Συγγραφή άρθρου με τίτλο : «Η λειτουργία των κοινοτικών και μη πιστωτικών ιδρυμάτων και η λήψη μέτρων μετά το Ν. 3458/2006», δημοσιευμένο στο επιστημονικό νομικό περιοδικό «Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών», τ. 4/2007, σελ. 428-433.

15.  Συγγραφή άρθρου με τίτλο : «Το εργασιακό καθεστώς των μεταναστών στην Ελλάδα», δημοσιευμένο στο επιστημονικό νομικό περιοδικό «Επιθεώρηση Τραπεζικού, Αξιογραφικού και Χρηματιστηριακού Δικαίου», τ. 3/2006, σελ. 887 – 903.

16.  Συγγραφή άρθρου με τίτλο : «Η προστασία του εμπορικού σήματος κατά την ελληνική και ευρωπαϊκή νομολογία», δημοσιευμένο στο επιστημονικό νομικό περιοδικό «Επιθεώρηση Τραπεζικού, Αξιογραφικού και Χρηματιστηριακού Δικαίου», 2006, σελ. 858-869.

17.  Συγγραφή του βιβλίου-μονογραφίας με τίτλο : «Δίκαιο Συναλλαγών και προστασία καταναλωτών-προσωπικών δεδομένων (ειδικά θέματα δικαίου)», εκδ. οίκος IUS Θεσσαλονίκη, 2007.

 

Ξένες Γλώσσες :

Αγγλικά και Γαλλικά

 

Επαγγελματική Εμπειρία :

 

8/2014 - Σήμερα:   Αναπληρώτρια καθηγήτρια Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ ΑΜΘ.

 

4/2008 – 8/2014:   Επίκουρη καθηγήτρια Τμήματος Λογιστικής ΤΕΙ Καβάλας.

4/2005-ΣΗΜΕΡΑ:      Δικηγόρος Πρωτοδικείου Καβάλας.

4/2005-12/2006:      Σύμβουλος στη «Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων ΑΕ».

3/2000-2/2005:        Βοηθός Τομεάρχη στη «Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων ΑΕ».

2000-4/2008:           Έκτακτη Καθηγήτρια στο ΤΕΙ Καβάλας και στο ΤΕΙ Σερρών.

1991-2000:              Δικηγόρος Πρωτοδικείου Καβάλας.

1991-1998:              Εκπαιδεύτρια σε σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης.

1995-1998:              Νομική Σύμβουλος στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομού Ξάνθης

1995-1998:              Διευθύντρια Σπουδών στο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Αναπτυξιακής Εταιρίας Ν. Ξάνθης

1996-1998:              Διευθύντρια Σπουδών του Νομαρχιακού Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης Ξάνθης

 

 

 

 

 

Λοιπές Δραστηριότητες

·          Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας.

·          Πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ΕΚΕΠΙΣ