Αρχική --> Ευρωπαϊκά Προγράμματα - Διεθνείς Συνεργασίες --> European Economic and Political Integration: Use Opportunities/ Overcome Obstacles
European Economic and Political Integration: Use Opportunities/ Overcome Obstacles
Το Τμήμα Λογιστικής συμμετείχε στο Εντατικό Πρόγραμμα με τίτλο ‘EUECOPOL– European Economic and Political Integration: Use Opportunities/ Overcome Obstacles’ (Reference: 28726-IC-1-2004-1-DE-ERASMUS-IPUC-2) «Ευρωπαϊκή Οικονομική και Πολιτική Ολοκλήρωση: αξιοποίηση των ευκαιριών – αποφυγή των εμποδίων».
Στόχος του προγράμματος ήταν η συζήτηση του ζητήματος της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης και περιλάμβανε εισηγήσεις καθηγητών και φοιτητών. Όλο το σχετικό υλικό είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του προγράμματος στη διεύθυνση http://euecopol.fh-brandenburg.de
Στο συγκεκριμένο Εντατικό Πρόγραμμα – I.P (Intensive Programme) έλαβαν μέρος επτά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα από πέντε χώρες της Ευρώπης (Τουρκία, Γερμανία, Βέλγιο, Πολωνία και Ελλάδα). Πρόκειται για τα
  • FH Brandenburg / Germany (co-ordinating)
  • T.E.I of Kavala / Greece
  • University of Economics Katowice / Poland
  • University Warschau / Poland
  • DEU Izmir / Turkey
  • HONIM Brussels Belgium
  • OTA Berlin / Germany
Το Εντατικό Πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε από τις 2 έως τις 12 Μαΐου 2006, στις Βρυξέλλες και το Τμήμα Λογιστικής του ΤΕΙ Καβάλας συμμετείχε με 2 διδάσκοντες και 4 φοιτητές.