Αρχική --> Συχνές Ερωτήσεις
Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
Έναρξη μαθημάτων εργαστηρίου Στατιστική Επιχειρήσεων Γ' Εξάμηνο
Τετάρτη, 02 Οκτώβριος 2019 11:27

ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

  

ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Ε1  ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΕΠΩΝΥΜΟ ΑΠΟ Α ΕΩΣ ΚΑΙ Kα

Ε2  ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΕΠΩΝΥΜΟ ΑΠΟ Κε ΕΩΣ ΚΑΙ Ξ

Ε3  ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΕΠΩΝΥΜΟ ΑΠΟ Π ΕΩΣ ΚΑΙ Ω

 

Ώρα Ομάδα Αίθουσα
11:00-13:00 Ε1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 24
   13:00-15:00   Ε2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 24
15:00-17:00 Ε3 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 24

Η ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ

Στην περίπτωση που κάποιος φοιτητής επιθυμεί να αλλάξει τμήμα για λόγους εργασίας ή άλλους σοβαρούς λόγους, παρακαλώ να στείλει email στο  CLOAKING ,  εξηγώντας τους λόγους και στέλνοντας μαζί κάποιο αποδεικτικό της εργασίας του, δηλώνοντας  ταυτόχρονα σε ποιο τμήμα θέλει να μεταφερθεί.

 

Η ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ

 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τετάρτη, 02 Οκτώβριος 2019 08:33

Το εργαστήριο των Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης διεξάγεται κάθε Τετάρτη από τις 13 έως τις 15 στο ΤΟΛ 2-2 ως εξής:

Ώρα

Ομάδα

Αίθουσα

13:00-14:00

Ε1

ΤΟΛ 2-2

14:00-15:00

Ε2

ΤΟΛ 2-2

 

   

 

Παρακαλούνται οι φοιτητές για την έγκαιρη δήλωση τους.

 

Ο καθηγητής του μαθήματος

 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ι
Δευτέρα, 30 Σεπτέμβριος 2019 12:39

Τα εργαστήρια των μαθημάτων Πληροφορικής Ι & οι Φροντιστηριακές Ασκήσεις της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής Ι διεξάγονται κάθε Τρίτη. Μετά την δήλωση τους στο ηλεκτρονικό σύστημα της Γραμματείας, οι φοιτητές εντάσσονται σε ομάδες αυτόματα ως εξής:

 • Ε1 & Φ1 Φοιτητές των οποίων το επίθετο ξεκινάει από τα γράμματα Α-ΕΓΓ
 • Ε2 & Φ2 Φοιτητές των οποίων το επίθετο ξεκινάει από τα γράμματα ΕΔ-ΚΟΥ
 • Ε3 & Φ3 Φοιτητές των οποίων το επίθετο ξεκινάει από τα γράμματα ΚΡ-Μ
 • Ε4 & Φ4 Φοιτητές των οποίων το επίθετο ξεκινάει από τα γράμματα Ν-Σ
 • Ε5 & Φ5 Φοιτητές των οποίων το επίθετο ξεκινάει από τα γράμματα Τ-Ω

 

Οι καθηγητές των μαθημάτων

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Τρίτη, 01 Οκτώβριος 2019 10:48

Το εργαστήριο του μαθήματος Ηλεκτρονική Επιχειρησιακή Δράση (πρώην Μηχανοργάνωση Επιχειρήσεων) διεξάγεται κάθε Πέμπτη στην αίθουσα ΤΟΛ 2-2 ως εξής:

Ώρα

Ομάδα

Αίθουσα

Καθηγητής

11:00-12:00

Ε1

ΤΟΛ 2-2

Καζανίδης

12:00-13:00

Ε2

ΤΟΛ 2-2

Καζανίδης

13:00-14:00

Ε3

ΤΟΛ 2-2

Καζανίδης

14:00-15:00

Ε4

ΤΟΛ 2-2

Καζανίδης

15:00-16:00

Ε5

ΤΟΛ 2-2

Καζανίδης

Οι εγγραφές γίνονται ηλεκτρονικά, όχι μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του τμήματος αλλά από την ιστοσελίδα του Google docs https://forms.gle/EtjuiF5uS1DA1mJv6.

 

 

Ο καθηγητής του μαθήματος

 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Δευτέρα, 23 Σεπτέμβριος 2019 13:59
  •  Οι επιτυχόντες των Πανελλαδικών εξετάσεων που ολοκλήρωσαν την προεγγραφή τους μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υ.Π.Π.Ε.Θ. πρέπει να πραγματοποιήσουν τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας στις γραμματείες των τμημάτων τους, καταθέτοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά από την Πέμπτη 26-09-2019 έως Πέμπτη 03-10-2019 και στις ώρες από 09:00π.μ. έως και τις 14:00μ.μ.

  Τα δικαιολογητικά είναι:

  1. Αίτηση εγγραφής (εκτύπωση από το site του Υπουργείου Παιδείας)

  2. Φωτοτυπία ταυτότητας (ΑΔΤ)/ Διαβατηρίου

  3. Μόνο για αγόρια, πιστοποιητικό γέννησης όπου να φαίνεται ο αριθμός μητρώου αρρένων (χρειάζεται για την αναβολή στράτευσης)

  4. Μία (1) φωτογραφία ταυτότητας

  5. Διεύθυνση μόνιμης κατοικίας (λογαριασμός ΔΕΗ ή νερού)

  6. Υπεύθυνη Δήλωση χρήσης προσωπικών δεδομένων ΕΔΩ

  • Για τους επιτυχόντες στην ειδική κατηγορία Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης, η εγγραφή τους ολοκληρώνεται με την αποστολή μέσω courierή με κατάθεση αυτοπροσώπως από τις 23/09/2019 έως και τις 27/09/2019 των παραπάνω δικαιολογητικών, συμπεριλαμβανομένου και μιας βεβαίωσης ότι είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια Δήμου του Νομού Ξάνθης, Ροδόπης ή Έβρου. Αν έχουν μετεγγραφεί σε άλλο Δήμο άλλης περιοχής, πρέπει να αποστείλουν ή καταθέσουν αυτοπροσώπως βεβαίωση του συγκεκριμένου Δήμου από τη οποία να προκύπτει ότι μετεγγράφηκαν σ’ αυτόν, από Δήμο των ανωτέρω Νομών.
  •  Οι εισαγόμενοι με την ειδική κατηγορία των Αλλοδαπών-Αλλογενών αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών μελών της Ε.Ε. πρέπει να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο αίτηση και τα παρακάτω δικαιολογητικά για έλεγχο από τις 23/09-30/09/2019:
  1. Φωτοαντίγραφο πιστού αντιγράφου τίτλου απόλυσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συνοδευμένο από φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασής του στην ελληνική γλώσσα.
  2. Βεβαίωση αντιστοιχίας ξένων τίτλων Γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ξένων σχολείων.
  3. Βεβαίωση ότι ο υποψήφιος έχει φοιτήσει με πλήρη φοίτηση τις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου.
  4. Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής της οικείας χώρας που να δείχνει την καταγωγή του υποψηφίου και των γονέων του.
  5. Δύο μικρού μεγέθους φωτογραφίες του υποψηφίου.
  6. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου ή άλλου επίσημου εγγράφου με φωτογραφία που πιστοποιεί την ταυτότητα του υποψηφίου.
  7. Υπεύθυνη Δήλωση

  7.1.    Δεν είναι απόφοιτος ελληνικού σχολείου που λειτουργεί στην Ελλάδα.

  7.2.   Δεν είναι κάτοχος πτυχίου σχολής ή τμήματος της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας.

  7.3.   Δεν έχει εισαχθεί σε σχολή ή τμήμα της Ανώτατης Εκπαίδευσης της Ελλάδας το έτος 2017 ή προγενέστερα. Οι υποψήφιοι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου της Κυπριακής Δημοκρατίας δηλώνουν υπεύθυνα ότι κατέχουν βεβαίωση πρόσβασης του τρέχοντος έτους.

  7.4.  Δεν έχει αποκτήσει διά αλληλογραφίας τίτλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του εξωτερικού

  7.5.   Έχει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ένταξη στην ειδική κατηγορία

  7.6.  Δεν έχει κάνει μηχανογραφικό με την κατηγορία Ελλήνων του εξωτερικού για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

  Όσοι φοιτητές διαγράφηκαν από άλλα Πανεπιστήμια ή ΤΕΙ προκειμένου να κάνουν την ηλεκτρονική εγγραφή και δεν το δήλωσαν κατά την εγγραφή (ταυτόχρονα) θα προσκομίσουν βεβαίωση διαγραφής από το Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ το οποίο ήταν προηγουμένως εγγεγραμμένοι.

  Τα δικαιολογητικά μπορούν οι φοιτητές να τα καταθέσουν οι ίδιοι ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, ή να τα στείλουν με courier στη διεύθυνση:

   

  ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-Πανεπιστημιούπολη Καβάλας

  ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Τ.Κ. 65404 ΚΑΒΑΛΑ

  Υπόψη Γραμματείας

  ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2510-462187, 185

  Για λόγους εξαιρετικής ανάγκης, όπως παρατεταμένη θεομηνία,σοβαρή ασθένεια, στράτευση ή απουσία στο εξωτερικό, ή για περίπτωση επιτυχόντα που δεν ολοκλήρωσε εμπρόθεσμα και πλήρως τη διαδικασία της ηλεκτρονικής εγγραφής, είναι δυνατή η εγγραφή, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου, στην οποία εκτίθενται οι λόγοι της καθυστέρησης. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, τόσο η σχετική αίτηση (εδώ), όσο και τα δικαιολογητικά κατατίθενται από τον επιτυχόντα απευθείας στη Γραμματεία του Τμήματος χωρίς τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και με υποχρέωση φυσικής παρουσίας στη Γραμματεία του Τμήματος σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας εγγραφής, δηλαδή έως και τις 26.10.2019. Η εγγραφή ολοκληρώνεται ή μη με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Τμήματος. Επιτυχών που δεν εγγράφηκε ούτε με τη διαδικασία αυτής της παραγράφου, χάνει το δικαίωμα εγγραφής για το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος, καθώς και για τα επόμενα έτη για το συγκεκριμένο Τμήμα Επιτυχίας του.

   
   
  Τα δικαιολογητικά για τους μη εγγεγραμμένους ηλεκτρονικά είναι:
  1. Απολυτήριο τίτλο Λυκείου σε φωτοτυπία.
  2. Μία (1) φωτογραφία.
  3. Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας,
  4. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΣΗΣ για τα αγόρια με νέο τύπο Α.Τ.
  5. Αντίγραφο Βεβαίωσης Πρόσβασης.
  6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν είναι ταυτόχρονα γραμμένοι σε άλλο τμήμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του εσωτερικού.
  7. Βεβαίωση ΑΜΚΑ

  Αιτήσεις για Βεβαιώσεις Σπουδών ή άλλου Πιστοποιητικού θα ζητούνται και θα αποστέλλονται μέσω ΚΕΠ, προκειμένου να διεκπεραιωθούν ταχύτερα. Ειδάλλως, οι αιτήσεις γίνονται αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του Τμήματος στις αντίστοιχες ώρες λειτουργίας της. Και στις δύο περιπτώσεις, οι Βεβαιώσεις Σπουδών και Στρατολογίας θα εκδίδονται μετά τις 10 Οκτωβρίου 2019.

  Ο Προσωπικός Κωδικός κάθε φοιτητή θα σταλεί στο e-mailτης εγγραφής του φοιτητή, στις περιπτώσεις που τα δικαιολογητικά θα σταλούν και δε θα κατατεθούν αυτοπροσώπως.

   

  Με τον παραπάνω κωδικό οι φοιτητές
  Α) θα έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία της Ηλεκτρονικής Γραμματείας όπου θα δηλώνουν, κατά τις ημερομηνίες που ανακοινώνονται από το Τμήμα, τα μαθήματα που επιθυμούν να παρακολουθούν κάθε εξάμηνο.
  Β) θα δηλώνουν τα συγγράμματα που επιθυμούν κάθε εξάμηνο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eudoxus.gr

  Γ) θα κάνουν αίτηση για έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας/πάσο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://submit-academicid.minedu.gov.gr

  Δ) θα μπορούν να ενημερώνονται για τη σπουδαστική τους κατάσταση και τη βαθμολογία τους και να κάνουν αίτηση για πιστοποιητικά σπουδών.

  Τα μαθήματα της χειμερινής περιόδου για τους πρωτοετείς ξεκινούν Δευτέρα 30-09-2019 στις 09:15 π.μ. Η ενημέρωση θα γίνει στην αίθουσα 1 (στο χώρο του κυλικείου) τη Δευτέρα 07-10-2019 στις 11:00 π.μ. Το πρόγραμμα έχει ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος στο μενού Προγράμματα.

  ΚΑΛΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΣΑΣ ΖΩΗ!

  Από τη Γραμματεία του Τμήματος

  Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

   
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 8 από 85